Xerrades

Conferències, ponències, cursos, tallers ... i totes aquelles activitats i projectes relacionats amb el món de les abelles.

Divulgador - Apicesteve

El món fantàstic de les abelles

Conèixer de primera mà les curiositats de les abelles ens permetrà valorar-ne amb més criteri la seva vàlua i interès, ja sigui des de la vessant ecològica com productiva.

General

El món fantàstic de les abelles

Parlarem de les meravelles d'aquest petit animal i de la seva capacitat d'organització social. Entendrem el seu rol dins la natura i els seus diferents llenguatges comunicatius.

Biologia

Com són i què fan les abelles...

Estudi inicial de com són les abelles morfològicament i com s'organitzen formant societats matriarcals. Entendrem la seva funció biològica dins dels ecosistemes i cultius.

Maneig

Iniciació a l'activitat apícola

Nocions bàsiques per a un correcte desenvolupament de la teva activiat ramadera. Explicarem material, maneig, genètica, reproducció, sanitat, legislació ... i tot allò necessari per ser un bon abellaire.

Sanitat

Profilaxi i Terapèutica ecològica

Introducció al maneig profil·làctic com a mecanisme per a la prevenció de les principals malalties de les abelles. Estudi de les opcions terapèutiques de naturalesa nítidament ecològiques.

Ecologia

Desabellament - Col·lapse de les colònies

Presentarem un problema d'àmbit mundial, un síndrome que està posant en perill la supervivència de l'abella de la mel. Les abelles són bioindicadors de l'estat de salut del nostre medi ambient.

General

Els productes de les abelles

Valorarem la qualitat nutricional dels diferents productes de les abelles, enunciant la potencialitat de virtuts terapèutiques que tenen les mels, pòl·lens, pròpolis, ceres, gelees i verins.

Sanitat

Patologia apícola - Malalties

Visió general de les principals malalties de les abelles, detallant la seva causa, contagi, símptomes i tractament. Plantejarem cassos clínics a fi de debatre les possibles causes i consegüències.

Botànica

Les flors i la pol·linització

Coneixement bàsics de les principals flors pol·liníferes i nectaríferes de la nostra geografia. Entendrem el mecanisme de la pol·linització i valorarem la importància en la producció de fruita que té.