NATURA EN VIU

El món de les abelles, Els nostres insectes, Ecosistemes dinàmics

Projecte de divulgació de l'abella de la mel

Guió i Direcció

Esteve Miràngels Feixas

Coordinador de Divulgació

Encàrrec

Apicultors de Catalunya

Associacions d'Apicultors

Producció

Dep. de Medi Ambient i Habitatge

Generalitat de Catalunya

Filmació

Imago Produccions

http://www.imagotv.com

Edició

Reactiva Comunicació

https://reactivaweb.com

Destinació

Escoles i Instituts

Dep. d'Ensenyament

L'APICULTURA I LES ABELLES

La vida de les abelles - La feina de l'apicultor

MEDIATECA

Visió personal i dinàmica d'un entorn natural

Ecologia

Influència antròpica

Denúncia de les conseqüències negatives de les accions humanes en el paisatge natural. Cal replantejar el nostre estil de vida.

Veterinària

Espècies invasores

L'arribada de la vespa asiàtica ha esdevingut un enemic més en la llarga llista de problemes productius de l'apicultura.

Ciència

Entomologia aplicada

Els insectes són els grans dominadors del planeta Terra. La seva abundància i diversitat converteixen l'entomologia en un gran repte.