Apunts d'apicultura

Llegint descobrim el nostre món, la nostra història i a nosaltres mateixos. Daniel J. Boorstin

Després de molts anys d'exercir com a docent i realitzar més d'un centenar de talles i jornades formatives, hom li queda la sensació que encara tinc coses en el pap que no he explicat mai, potser per manca de temps o tanmateix per la pròpia desidia d'aquell que no s'ha sabut explicar. Sigui com sigui, el meu coneixement no té secrets i és públic i accessible.

Parlem d'abelles?

Quan dos enamorats de les abelles parlen, el temps esdevé infinit, sense possibilitat d'aturar el relat, doncs a cada nova explicació sorgeix un interessant interrogant.

Temàtiques de les meves classes

A continuació us ofereixo un conjunt pautat d'apunts que tot abellaire en fase de creixement professional hauria d'anar adquirint a fi de desenvolupar amb les màximes garanties la seva activitat ramadera.

BIOLOGIA DE L'ABELLA

L’estudi de la vida de les abelles és imprescindible per a un correcte desenvolupament de l’activitat apícola. En aquesta sessió descobrirem els principals secrets de la biologia d’Apis mellifera, com ara la vida dins la colònia i la seva supervivència, estretament lligada a la seva reproducció, on la reina, abellots i obreres determinen un engranatge molt especial.

ANATOMIA D'APIS MELLIFERA'

L’abella és un insecte amb una estructura corporal amb milions d’anys d’evolució, un model guanyador que ha fet de l’abella un ésser viu altament complex i sofisticat. Durant la sessió aprofundirem en el coneixement de la seva anatomia interna i externa així com la fisiologia. La part teòrica vindrà acompanyada per una part pràctica on es procedirà a la dissecció d’una abella.

REPRODUCCIÓ DE LES ABELLES

La reina és la mare de totes les abelles, una femella fèrtil que ens proporcionarà una abundant posta d’ous, i sobretot un bon estat sanitari, doncs la vida de les abelles és efímera i cal un relleu generacional constant. Conèixer el cicle reproductor de la colònia permetrà a l’apicultor incidir sobre ell, aturant-lo o estimulant-lo segons convingui, dirigint el futur productiu de les arnes.

MANEIG D'UNA EXPLOTACIÓ

En aquesta quarta sessió ens prepararem pel treball amb abelles per tant explicarem tot un conjunt de tècniques senzilles per gestionar correctament una arna. Caldrà doncs familiaritzar-nos amb els diferents materials i models de treball, així com assimilar protocols de seguretat que facin més segura la nostra feina. Revisarem la normativa apícola actual, i regularitzarem adequadament la nostra futura explotació ramadera.

FLORA MEL·LÍFERA

Les abelles són insectes mel·lífers i pol·linitzadors, per tant conèixer les flors i el seus mecanismes reproductors és bàsic per gestionar una explotació agropecuària. Durant la formació parlarem de les principals espècies mel·líferes del país, així com dels seus calendaris de floració i àrees de distribució. Aprofitarem per parlar de les tipologies de mels i dels altres productes apícoles (pol·len, pròpoli, verí...)

PROFILAXI APÍCOLA

En condicions normals la majoria dels agents productors de malaltia estan contínuament en les arnes, però aquests són incapaços de desenvolupar-se i afectar a la colònia si aquesta té suficient vigorositat i una alimentació, higiene i genètica òptima. En tot aquest cúmul de factors, l’apicultor juga un paper molt important, doncs un correcte maneig profilàctic pot ser decessiu.

VARROASI

La Varroa destructor és un àcar present en totes les arnes i que cal controlar a partir de sanejament oficials ben executats. Durant aquesta sessió estudiarem el seu cicle reproductiu, i aprendrem a realitzar lectures estimatives del grau d’infestació, i planificant les millors tècniques de maneig i terapèutiques per lluitar-hi efectivament.

ARNA WARRÉ

En els darrers anys l’arna Warré ha esdevingut el tipus de caixa de moda dins de l’apicultura ecològica. És una arna estreta que imita el funció dels antics bucs de suro amb l’avantatge de poder visualitzar el seu interior i gestionar en el temps les seves recol·leccions. Realitzarem una sessió pràctica, parlarem del seu maneig i reproducció.

LES MALALTIES DE LA CRIA

La cria de les abelles és el relleu generacional de les abelles recol·lectores per tant la seva salut ens garantirà l’èxit productiu de la nostra arna. És per tant molt important conèixer com ha de ser la cria sana, compacte i homogènia, i així diferenciar-la dels diferents processos patològics (cria podrida, micosi, cria sacciforme...)

LES MALALTIES DE L'ABELLA ADULTA

Les abelles adultes són el motor de la colònia amb dues etapes clarament diferenciades, una interna dins del rusc i una externa visitant les flors. Les malalties que ataquen les abelles i en disminueixen la seva població interfereixen en la productivitat i rendibilitat de la nostra explotació, procés que aprendrem a corregir per evitar una perillosa deriva cap al desabellament.

LA MEL

La mel és un producte transformat a partir del nèctar de les flors. Conèixer els seus paràmetres físico-químics ens pot ajudar molt en la seva recol·lecció i emmagatzematge, a fi d'oferir un producte amb alt valor comercial.

ELS TRESORS DE LES ABELLES

Els productes apícoles són d'un gran valor nutricional i terapèutic, per tant el seu estudi ens pot ajudar molt en la seva comercialització. La cera, la gelea reial, el propolis, el pol·len i el verí ofereixen tot un ventall de possibilitat de producció pel seu elevat valor biològic.